Utworzono: środa, 02, kwiecień 2014

Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ"

 

Program finansowany jest przez

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

 

Nabór wniosków na rok 2020

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

deklaracja

Termin nadsyłania deklaracji - 10.11.2019.

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na rok 2019

Informujemy, że PW SZS otrzymał dofinansowanie z MSiT na realizację Programu "Umiem Pływać" w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy wykaz grup zakwalifikowanych do udziału w Programie. Wnioskodawców prosimy o skontaktowanie się z P. Jadwigą Koffer (tel. 790569911) w celu potwierdzenia udziału w programie i określenie terminu realizacji zajęć (wiosna/jesień). Ewentualne nowe grupy będą mogły realizować program, jedynie po wycofaniu się grup zgłoszonych przez gminy w listopadzie.

Grupy zakwalifikowane do realizacji programu

 

Główne założenia Programu

Projekt adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci 
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu (treści programowe do pobrania poniżej).

 

Dokumenty niezbędne do realizacji Programu:

dziennik zajęć pdf, doc

treści programowe

podręcznik do nauki pływania

logo na basen - prosimy o zawieszenie w widocznym miejscu na basenie

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnianie dzienników zajęć, w szczególności sprawozdania (ostatnia strona). Dzienniki wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nie zawierające wszystkich niezbędnych danych nie będą przyjmowane a instruktorzy nie będą rozliczani.

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - Umiem pływać. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.