Utworzono: środa, 02, kwiecień 2014

Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ"

 

Program finansowany jest przez

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

 

Nabór wniosków na rok 2021

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

deklaracja

Termin nadsyłania deklaracji - 4.12.2020.

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 2019 na rok 2020

Informujemy, że PW SZS otrzymał dofinansowanie z MSiT na realizację Programu "Umiem Pływać" w 2020 roku. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania listy grup zakwalifikowanych do realizacji programu. Gminy, które zgłosiły chęć udziału w programie prosimy o skontaktowanie się z P. Jadwigą Koffer (tel. 790569911) w celu potwierdzenia udziału w programie lub dokonania ewentualnych zmian w ilości uczestników i określenie terminu realizacji zajęć (wiosna/jesień).

grupy zgłoszone do programu (do weryfikacji)

grupy zakwalifikowane do realizacji Programu w 2020 roku

Główne założenia Programu

Projekt adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci 
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu (treści programowe do pobrania poniżej).

 

Dokumenty niezbędne do realizacji Programu:

dziennik zajęć pdf, doc

treści programowe

podręcznik do nauki pływania

logo na basen - prosimy o zawieszenie w widocznym miejscu na basenie

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnianie dzienników zajęć, w szczególności sprawozdania (ostatnia strona). Dzienniki wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nie zawierające wszystkich niezbędnych danych nie będą przyjmowane a instruktorzy nie będą rozliczani.

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - Umiem pływać. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.