Utworzono: czwartek, 18, sierpień 2011 Zaaktualizowano: piątek, 22, styczeń 2021 Opublikowano: czwartek, 18, sierpień 2011

UWAGA: Na wszystkich zawodach organizowanych przez SZS obowiązują zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS w odniesieniu do COVID-19 oraz posiadanie oświadczeń COViD dla wszystkich zawodników i trenerów!!! Brak oświadczeń skutkować będzie brakiem możliwości startu w zawodach!


22.01.2021

Ligi Szkół Ponadpodstawowych w grach zespołowych

Poniżej przedstawiamy klasyfikacje końcowe z Lig Szkół Ponadpodstawowych w grach zespołowych za rok szkolny 2019/2020. W oparciu o te klasyfikacje konstruowany bedzie komunikat organizacyjny lig w przyszłym roku szkolnym 2021/2022. Prosimy o sweryfikowanie w tabelach lig wyników swoich szkół i zgłaszać ewentualne nieprawidłowości w klasyfikacji końcowej.

Ligi w grach zespołowych 2019/2020


15.01.2021

Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Informujemy, że aktualne ograniczenia dotyczące działalności sportowej (przedstawione poniżej) uniemozliwiaja prowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Współzawodnictwo będzie mogło być kontynuowane po zniesieniu obostrzeń oraz po otrzymaniu dofinansowania na ten cel z Ministerstwa Sportu, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i Urzedu Miejskiego w Białymstoku.


15.01.2021

Aktualne ograniczenia dotyczące obszaru sportu obowiązujące do 31.01.2021

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem:

- podmiotów działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

- dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

- wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

- bez udziału publiczności.

Wskazani wyżej zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, mogą korzystać usług hotelarskich w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego. Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

(Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r.)


7.01.2021

Ankieta dla nauczyieli wychowania fizycznego dotycząca nauczania zdalnego

Zespół metodyków wychowania fizycznego Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą do nauczycieli wychowania fizycznego o wypełnienie ankiety „Zdalne nauczanie w subiektywnej ocenie nauczycieli WF". Jej przeprowadzenie pozwoli zebrać materiał do analizy sytuacji nauczycieli wychowania fizycznego w czasie pandemii Covid-19 oraz wpływu zdalnego nauczania na zdrowie nauczycieli, uczniów, a także określić potrzeby środowiska w tym zakresie.

link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/13oQ6ePYwWkTcGDxpwS9fZZUv-ag0D58Wl_jPcZuAkQ4/edit

Dziękujęmy za udział w ankiecie


7.12.2020

Sejmik Szkolnej Kultury FIzycznej

Informujemy, że XVI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej odbędzie się online w dniu 8.12.2020. Aby wziąć w nim udział należy posiadać konto g-mail, skopiować odpowiedni link przypisany do każdego z wykładów i czekać na akceptację moderatora spotkania. W spotkaniu weźmie udział pierwszych 100 zgłaszających się uczestników.

Program Sejmiku


2.12.2020

Igrzyska Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym

Informujemy że Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym odbędzie się w jednym dniu 14.12.2020 w SP w Dobrzyniewie Dużym o godz. 10.00. Na zawody obowiązują zgłoszenia z SRS oraz oświadczenia COVID do pobrania w zakładce "druki". W miejscu rozgrywania zawodów przebywać mogą jedynie osoby obsługujące zawody, zawodnicy i trenerzy. Wszystkich obowiązuje zakrycie ust i nosa (za wyjątkiem zawodników rozgrywających w danym momencie mecz).


17.11.2020

Licealiada w grach zespołowych

siatkówka dziewcząt - komunikat organizacyjny

siatkówka chłopców - komunikat organizacyjny

Futsal - komunikat organizacyjny

Koszykówk chłopców - komunikat organizacyjny

Informujemy że do Licealiad w grach zespołowych zgłosiły się następujące liczby zespołów: futsal - 8; koszykówka chłopców - 4; piłka ręczna chłopców - 1; siatkówka dziewcząt - 8; siatkówka chłopców - 8. Do koszykówki i piłki ręcznej dziewcząt nie zgłosił się żaden zespół.

W związku z powyższym proponujemy rozegranie turniejów systemem grupowym w: futsalu, koszykówce chłopców i siatkówce dziewcząt i chłopców. Udział w turnieju jest bezpłatny. Turnieje są wliczane do Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Termin rozegrania turniejów koniec listopada - grudzień. Proszę o zgłaszanie się do 20.11.2020 chętnych szkół, w których będziemy mogli rozegrać turnieje. Po zgłoszeniu się gospodarzy zostanie dokonany podział na grupy.

Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej turnieje ligowe w roku szkolnym 2020/2021 nie odbędą się. Decyzję jednak podejmie Zarząd PW SZS, który zbierze się po zniesieniu obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających organizacji spotkań powyżej 5 osób.


17.11.2020.

ID, IMS, Licealiada w tenisie stołowym

Informujemy, że przedłużony zostaje termin rozegrania Półfinałów Wojewódzkich w tenisie stołowym do 30.11.2020. W związku z tym przesunięte zostaną również terminy rozegrania Finałów Wojewódzkich. O nowych terminach poinformujemy na stronie internetowej PWSZS.


10.11.2020

ID i IMS w koszykówce i unihokeju

Informujemy, że przedłużony zostaje termin rozegrania Półfinałów Wojewódzkich ID i IMS w koszykówce i unihokeju. Półfinały należy rozegrać do 30.11.2020.


21.10.2020

Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych

Informujemy, że Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych odbędzie się dzień wcześniej czyli 27.10.2020 (wtorek). Przypominamy o obowiązku posiadania oświadczeń Covid-owych uczestników zawodów (wzór oświadczenia COViD) oraz zakrywaniu ust i nosa podczas trwania zawodów.

Program minutowy zawodów

10.30 - weryfikacja zespołów, 11.00 start dziewcząt 6x1200m, 11.40 start chłopców 6x1200m (za zgodą wszystkich trenerów istnieje możliwość przyspieszenia zawodów poprzez wspólny start dziewcząt i chłopców).


18.10.2020

Ligi szkół ponadpodstawowych w grach zespołowych

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego nauczania hybrydowego lub zdalnego w szkołach ponadpodstawowych, prosimy o ponowne zgłaszanie się do rozgrywek w grach zespołowych w ramach licealiady w: piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce i futsalu (w SRS piłka nożna). Tym razem należy to uczynić za pomocą Systemu Rejestracji Szkół wybierając w kalendarzu miesiąc listopad oraz odpowiednią dyscyplinę sportu. Termin zgłoszeń mija z dniem 28.10.2020. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów ustalony zostanie system rozgrywek (liga lub mały turniej systemem pucharowym) oraz ewentualna wysokość opłat (lub jej brak). Zgłaszając się do zawodów należy liczyć się z faktem powierzenia funkcji gospodarza turnieju.


22.09.2020

Drużynowe biegi przełajowe - zmiana regulaminu

Wychodząc naprzeciw działaniom zmniejszającym ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 Zarząd PW SZS podjął decyzje o zmniejszeniu liczby uczestników drużynowych biegów przełajowych w ID, IMS i Licealiadzie. Dotychczasowy zapis odnoszący się do ilości zawodników w drużynie w każdej kategorii wiekowej otrzymuje brzmienie:

"Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 3 zawodników w każdym z roczników".

O ilości zawodników awansujących do Półfinałów i Finału Wojewódzkiego w ID i IMS (aktualnie po 15 w każdym roczniku) Zarząd zdecyduje w zależności od sytuacji pandemicznej na początku II sem 2020/2021.


09.09.2020

Zaległe rozgrywki Lig SPG

Szkoły, które zrezygnowały z udziału w zaległych turniejach Ligi SPG z roku szkolnego 2019/2020 zostały w tabeli z wynikami meczów oznaczone kolorem zielonym.


6.09.2020

Współzawodnictwo Sportowe Szkół 2020/2021

W dniu 5.09.2020 odbyło się spotkanie Zarządu PW SZS na którym przyjęto do realizacji Regulaminy oraz Kalendarz imprez organizowanych w ramach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego. Wszystkie zaktualizowane regulaminy są już dostępne w zakładkach: ID, IMS, Licealiada.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2020/2021:

- wprowadzono zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS w odniesieniu do COVID-19

- Zmieniono opłaty za udział w zawodach od szkół do 100 zł (jedna wpłata za ID i IMS lub Licealiadę)

- zmieniono opłatę za udział w Licealiadach w grach zespołowych z 250 na 200 zł od zespołu.

- We wszystkich regulaminach na wstępie dodano zapis: "W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz niemożliwym do przewidzenia jej rozwoju, PW SZS zastrzega sobie prawo do bieżących zmian w regulaminach, przesuwania terminów lub odwoływania poszczególnych zawodów w trybie doraźnym"

- we wszystkich kategoriach wiekowych w tenisie stołowym i badmintonie zmieniono zapis dotyczący zawodników rezerwowych: "Rezerwowego można wprowadzić po pierwszej turze gier pojedynczych (wyjątek: jeżeli zawodnik uległ kontuzji - przegrywa grę, a zawodnik rezerwowy gra od w następnej gry)."

- w IMS i Licealiadzie w Lidze lekkoatletycznej usunięto zapis uniemożliwiający sklasyfikowanie zespołów, w których nie wystartuje min. po 2 zawodników w każdym z bloków: Zespół musi wystawić co najmniej po 2 zawodników w: biegach krótkich, biegach średnich, skokach i rzutach.

- we wszystkich kategoriach wiekowych w sztafetowych biegach przełajowych w celu zmniejszenia ilości zawodników uczestniczących jednorazowo w zawodach zmniejszono liczbę zawodników w drużynie z 10 do 6.

- w narciarstwie biegowym dodano zapis umożliwiający, w przypadku braku sprzyjających warunków atmosferycznych, zamiennie zorganizować zawody na nartorolkach.

- w ID w siatkówce dodano zapis o niewyznaczaniu linii ataku.

- w siatkówce IMS i Licealiady zwiększono liczbę zawodników z 12 do 14.

- W licealiadzie dodano halową piłkę nożną dziewcząt, której organizacja uzależniona będzie od otrzymania dodatkowych środków finansowych.

- w przypadku uzyskania dodatkowego finansowania w II sem roku szkolnego 2020/2021 zostanie oprócz biegu na orientację zorganizowana również rowerowa jazda na orientację.


Ligi w grach zespołowych - Licealiada

Zgodnie z decyzją Zarządu PW SZS z dnia 9.06.2020 prosimy o rozegranie zaległych spotkań ligowych z sezonu 2019/2020 do dnia 9.10.2020. Terminy turniejów nie będą obligatoryjnie wyznaczane. Szkoły mogą zrezygnować z rozgrywania spotkań, wówczas jednak wyniki spotkań będą weryfikowane na korzyść drużyny przeciwnej (bez punktów ujemnych dla przegranych). Przy rezygnacji gospodarza turnieju funkcję gospodarza przejmuje drugi zespół z pary. O rezygnacji z chęci dokończenia rozgrywek ligowych prosimy o poinformowanie PW SZS do dnia 6.09.2020.


Współzawodnictwo Sportowe Szkół Województwa Podlaskiego 2019/2020 - decyzja Zarządu PW SZS

W dniu 9.06.2020 Zarząd PW SZS podjął następujące postanowienia odnośnie rozstrzygnięcia Współzawodnictwa Sportowego Szkół za mijający rok szkolny:

1. Zakończyć Współzawodnictwo Sportowe Szkół Województwa Podlaskiego w roku szkolnym 2019/2020 z dniem wprowadzenie stanu pandemii COVID-19, czyli 14.03.2020 (z wyłączeniem niedokończonych lig w grach zespołowych organizowanych w kategorii Licealiady).

2. Ligi w grach zespołowych 2019/2020 rozgrywanych w kategorii Licealiady dokończyć w miesiącu wrześniu 2020 i następnie przystąpić do opracowania komunikatów organizacyjnych Lig na rok szkolny 2020/2021.

3. Klasyfikację końcową szkół, gmin i powiatów za rok szkolny 2019/2020 pozostawić jako nierozstrzygniętą.

Informujemy, że niebawem opublikowane zostaną wojewódzkie komunikaty końcowe wszystkich imprez, które rozpoczęły się na poziomie grup.


14.02.2020

Zmiana adresu siedziby PWSZS

Informujemy, że biuro PW SZS zostało przeniesione na ul. Warszawską 8. Wejście od ul. Warszawskiej (dawny Dom Nauczyciela). W związku z pracami związanymi z przeniesieniem biura prosimy, żeby sędziowie rozliczali się od 1.03.2020. Przez pewien czas nie będzie działał telefon stacjonarny i faks. Prosimy kontaktować się z biurem drogą mailową lub pod numerami komórkowymi: biuro - 511 788 503, księgowość - 511 788 454.


11.09.2019

System Rejestracji Szkół

Bardzo prosimy o zaktualizowanie informacji dotyczących szkół zawartych w SRS. Niezwykle ważne jest aby w każdym z kont SRS, które posiada szkoła nazwa szkoły była identyczna. Nazwy skrócone szkoły prosimy by miały format typu: SP 28 Siemiatycze, czy ZSP 4 Bobrowniki.

Logując się po wakacjach do SRS proszę by:

- edytować dane szkoły, wybrać kategorię wiekową i zaznaczyć dyscypliny, w których szkoła chce startować.

- edytować dane nauczycieli i zaznaczyć wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- dopisując nowego zawodnika, nie odznaczamy zgód rodziców, zapisujemy, a następnie na liście zawodników po prawej stronie "klikamy" "wyślij zgody" i wpisujemy maila rodziców i wysyłamy do nich, lub przekazujemy dziecku link do zgody rodziców lub generujemy zgodę w pdf, drukujemy i przekazujemy do podpisu dla rodziców. Po otrzymaniu podpisanych zgód nauczyciel odznacza po prawej stronie na liście zawodników symbole "zr", "zw", "kl" (tylko te z trzech, na które wyrazili zgodę rodzice). Bez odznaczenia zgody rodziców nie będzie możliwości zgłoszenia dziecka do zawodów przez system.

instrukcja SRS


11.07.2019

Dane teleadresowe szkół iD i IMS

W związku z aktualizacją bazy szkół biorących udział w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym prosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie danych Państwa szkół. Ewentualne uzupełnienia proszę zgłaszać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

WYKAZ SZKÓŁ

 


 

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - AKTUALNOŚCI. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.