Utworzono: 艣roda, 24, sierpie艅 2011

KOMUNIKATY - SZKO PODSTAWOWE

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

schemat fina丑w szk蟪 podstawowych w grach zespo硂wych


KOMUNIKATY KO袰OWE

Komunikaty z ubieg砮go roku szkolnego dost阷ne s z zak砤dce "Archiwum"

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w sztafetowych biegach prze砤jowych

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w badmintonie

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w tenisie sto硂wym

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w szachach

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w unihokeju

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w narciarstwie biegowym

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w p硑waniu

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w koszyk體ce dziewcz眛

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w koszyk體ce ch硂pc體

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w 硑縲iarstwie szybkim

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w aerobiku

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w siatk體ce dziewcz眛 i ch硂pc體

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w indywidualnym tenisie sto硂wym

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w pi砪e r阠znej dziewcz眛

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w dru縴nowych biegach prze砤jowych

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w pi砪e r阠znej ch硂pc體

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w czw髍boju lekkoatletycznym

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w pi砪e no縩ej ch硂pc體

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w pi砪e no縩ej dziewcz眛

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

Igrzyska Wojew骴ztwa Podlaskiego w biegu na orientacj

Wyniki fina丑w krajowych (punkty do wojew骴zkiego wsp蟪zawodnictwa)

Kryteria oceny w aerobiku rekreacyjnym - w zwi眤ku ze zmianami wprowadzonymi do kryteri體, prosz o zg砤szanie ewentualnych uwag do ko馽a wrze秐ia 2012 roku. W przypadku braku uwag z dniem 1 pa糳ziernika 2012 kryteria zostan uznane za obowi眤uj眂e.

listy s阣zi體: siatk體ka;

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Zwi膮zek Sportowy - IGRZYSKA. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.